Serveis

El centre mèdic dels Drs. Meroño Oñate – OFTALMOBARCELONA -, disposa del material necessari a la majoria d’exploracions oculars. No obstant això, per a aquelles proves mèdiques que necessiten equips de major envergadura comptem amb l’annex del nostre centre FLADELSA , a la clínica Delfos, que resulta un complement perfecte per al diagnòstic de qualsevol incidència ocular.

“Disposem d’un avançat equipament per a proves diagnòstiques.”

A més, ens hem preocupat que els quiròfans de les clíniques on practiquem les diferents intervencions quirúrgiques, Teknon, Hospital General de Barcelona, ​​Clínica de Microcirurgia ocular CEM , estiguin dotats amb els millors mitjans tècnics (làser, facoemulsificadores, etc).
Disposem dels últims avenços en cirurgia de la cataracta i cirurgia refractiva o reparadora. Aquest factor, combinat amb una bona preparació mèdica, és la raó de l’excel·lent resultat en les intervencions que practiquem.