Cirurgia Refractiva

Cirurgia Refractiva. Lasik.
La cirurgia refractiva (Lasik) consisteix en una breu intervenció, ambulatòria i indolora, que té com a objectiu corregir els defectes de visió lligats a la miopia, hipermetropia i astigmatisme. Per a això i després de les obligatòries proves exploratòries que determinen si l’ull és apte per a aquest tipus de cirurgia, es realitza una modificació en la curvatura de la còrnia amb ajuda del làser excimer.

El pacient pot reintegrar-se a la vida normal transcorregudes unes hores, sent necessari un control post quirúrgic al cap d’uns dies.

* La còrnia és una part de l’ull que ajuda a enfocar la llum per crear una imatge a la retina. Funciona de la mateixa manera que la lent d’una càmera fotogràfica, que enfoca la llum per crear una imatge a la pel·lícula. La flexió i l’enfocament de la llum també és conegut com refracció. En general la forma de la còrnia i l’ull no són perfectes i la imatge a la retina està fora de focus (borrosa) o distorsionada. Aquestes imperfeccions en el poder d’enfocament de l’ull són els anomenats errors de refracció. Hi ha tres tipus principals d’errors de refracció: miopia, hipermetropia i astigmatisme.

Serveis

Disposem al nostre centre dels mitjans per a realitzar el diagnòstic i seguiment de malalties oculars com el glaucoma, la retinopatia diabètica o la degeneració macular entre d’altres.
La recent adquisició de l’OCT TOPCON MAESTRO2 ens permet la realització de OCT macular, papil·lar i de segment anterior de l’ull, així com l’obtenció de retinografies de qualitat i la Angiografia OCT que ens permet l’estudi de la circulació retiniana sense l’administració de contrast en vena, de manera que evitem efectes col·laterals com les nàusees i les reaccions al·lèrgiques.

“Disposem d’un avançat equipament per a proves diagnòstiques.”

Realitzem les intervencions quirúrgiques a les clíniques Teknon, Hospital General de Barcelona i Clínica de Microcirurgia ocular CEM, que estan dotats amb els millors mitjans tècnics (làser, facoemulsificadores, etc),
i disposen dels últims avenços en cirurgia de la cataracta i cirurgia refractiva o reparadora. Aquest factor, combinat amb una bona preparació mèdica, és la raó de l’excel·lent resultat en les intervencions que practiquem.