Despreniment de retina

El despreniment de retina es produeix quan, com a conseqüència d’un trencament retiniana, s’introdueix líquid entre dues de les capes de la retina (l’epiteli pigmentari i la retina neurosensorial). Aquest trencament pot estar relacionada amb un traumatisme o succeir de manera imprevista a conseqüència d’un col·lapse de l’humor vitri que provoqui traccions retinianes que condueixin al trencament de la retina.

El pacient pot notar la visió de mosques i/o llums a les primeres fases del procés o una cortina que oculta part del seu camp visual en les fases més avançades.

És important acudir a l’oftalmòleg en notar els primers símptomes, ja que si es detecta el trencament o esquinç en les seves fases inicials pot resoldre el quadre mitjançant el tractament amb làser, però si el despreniment està instaurat haurem de recórrer a la cirurgia.

Les persones amb antecedents familiars de despreniment de retina o amb malalties predisposants, com la miopia , s’haurien de sotmetre a controls preventius de fons d’ull almenys un cop l’any.