Retinopatia diabètica

La retinopatia diabètica (RD) és una complicació de la diabetis que afecta els vasos sanguinis de la retina. És encara una de les principals causes de ceguesa i baixa visió, tot i els notables esforços realitzats en el diagnòstic precoç i tractament amb laserteràpia en la població diabètica.

La diabetis afecta a Espanya a un 14% de la població i la Federació Internacional de Diabetis (FID) estima que en el 2040 la xifra serà de 640 milions.

simulació retinopatia diabètica

El tractament de la RD és un clar exemple de l’aplicació de la medicina basada en l’evidència. Els assaigs clínics realitzats han demostrat la eficàcia del tractament amb làser . A més la vitrectomia ha millorat el pronòstic de certes complicacions de la RD, com l’hemorràgia vítria i el despreniment de retina traccional. L’aplicació d’aquests tractaments ha millorat considerablement el pronòstic visual dels pacients diabètics, havent-se reduït de manera significativa el risc de ceguesa 4,5,6.

El diagnòstic precoç de la retinopatia diabètica es basa en la exploració del fons d’ull i en la realització de retinografies, angiografies i OCT macular.

Despreniment de retina

El despreniment de retina es produeix quan, com a conseqüència d’un trencament retiniana, s’introdueix líquid entre dues de les capes de la retina (l’epiteli pigmentari i la retina neurosensorial). Aquest trencament pot estar relacionada amb un traumatisme o succeir de manera imprevista a conseqüència d’un col·lapse de l’humor vitri que provoqui traccions retinianes que condueixin al trencament de la retina.

El pacient pot notar la visió de mosques i/o llums a les primeres fases del procés o una cortina que oculta part del seu camp visual en les fases més avançades.

És important acudir a l’oftalmòleg en notar els primers símptomes, ja que si es detecta el trencament o esquinç en les seves fases inicials pot resoldre el quadre mitjançant el tractament amb làser, però si el despreniment està instaurat haurem de recórrer a la cirurgia.

Les persones amb antecedents familiars de despreniment de retina o amb malalties predisposants, com la miopia , s’haurien de sotmetre a controls preventius de fons d’ull almenys un cop l’any.