idioma

El centre mèdic dels Drs. Meroño Oñate - OFTALMOBARCELONA - , disposa del material necessari en la majoria d'exploracions oculars. No obstant això, per a les proves mèdiques que necessiten equips de major envergadura, comptem amb l'annex del nostre centre FLADELSA, qque resulta un complement perfecte per al diagnòstic de qualsevol incidència ocular.

A més, ens hem preocupat que els quiròfans de les clíniques on practiquem les diferents intervencions quirúrgiques, Teknon, Hospital General de Barcelona, Clínica San Honorat MAZ, estiguin dotats amb els millors mitjans tècnics (làser, Facoemulsificador, etc). Disposem ja dels últims avenços en cirurgia de la cataracta, així com cirurgia refractiva o reparadora. Aquest factor, combinat amb una bona preparació mèdica, és la raó de l'excel-lent resultat en les intervencions que practiquem.

desenvolupat per originalbit

© OFTALMOBARCELONA - Drs. Meroño Oñate - C/ Bruc, 151 3º 1ª - Barcelona 08037 - Tel 034 93 457 15 15 - info@oftalmobarcelona.com