idioma

animacion lasik

Cirurgía Refractiva. Lasik.-
La cirurgia Refractiva (Lasik) consisteix en una breu intervenció, ambulatòria i indolora, que té com a objectiu corregir els defectes de visió lligats a la miopia, hipermetropia i astigmatisme. Per a això i després de les obligatòries proves exploratòries que determinen si l'ull és apte per a aquest tipus de cirurgia, es realitza una modificació en la curvatura de la còrnia amb ajuda del làser excímer.
El pacient pot reintegrar-se a la vida normal transcorregudes unes hores, i és necessari un control post quirúrgic al cap d'uns dies.

*La còrnia és una part de l'ull que ajuda a enfocar la llum per crear una imatge a la retina. Funciona de la mateixa manera que la lent d'una càmera fotogràfica, que enfoca la llum per crear una imatge a la pel·lícula. La flexió i l'enfocament de la llum també és conegut com refracció. En general la forma de la còrnia i l'ull no són perfectes i la imatge a la retina està fora de focus (borrosa) o distorsionada. Aquestes imperfeccions en el poder d'enfocament de l'ull són els anomenats errors de refracció. Hi ha tres tipus principals d'errors de refracció: miopia, hipermetropia i astigmatisme.

veure animació de cirurgia refractiva

disenny barcelona originalbit

© OFTALMOBARCELONA - Drs. Meroño Oñate - C/ Bruc, 151 3º 1ª - Barcelona 08037 - Tel 034 93 457 15 15 - info@oftalmobarcelona.com