idioma

cataratas

Cridem cataracta a la opacificació del cristal-lí, que és la lent natural de l'ull que ens permet enfocar degudament els objectes. Aquesta opacitat resta transparència i elasticitat al cristal-lí, cosa que comporta una pèrdua progressiva de la visió. La cataracta acostuma a produir-se per causes naturals inherents al propi envelliment, encara que és ben sabut que influeixen factors externs que poden afavorir o avançar la seva aparició: fotosolar -sense la deguda protecció-, medicamentosa, traumàtica, congènita...
No existeix tractament a part de la cirurgía per resoldre aquesta patología, si bé en els darrers anys aquesta intervenció ha millorat notablement en tots els aspectes. Avui dia, gràcies a la seva tècnica mínimament invasiva, la cirurgia de la cataracta s'ha convertit en una intervenció ambulatòria que permet al pacient restablir la seva vida normal normal en poques hores i amb una qualitat de visió, gràcies al perfeccionament de les lents intraoculars, altament satisfactòria.

disenny barcelona originalbit

© OFTALMOBARCELONA - Drs. Meroño Oñate - C/ Bruc, 151 3º 1ª - Barcelona 08037 - Tel 034 93 457 15 15 - info@oftalmobarcelona.com